Facebook

Statistika

Online

Dovednosti

Za kažkou úroveň ve hře získáte bod, kterým pak můžete navýšit třídu nebo úroveň z následujících odvětví:

ADR

ADR licence

Převážení nebezpečných materiálů vyžaduje dobře vytrénované profesionály. Využij svých těžce nabitých zkušeností a získej následující certifikáty ADR, čímž si podstatně zvýšíš příjem:

Třída 1 - Výbušniny
ADR

Jako třeba dynamit, zábavní pyrotechnika nebo střelivo.

Třída 2 - Plyny
ADR

Třída 2.1: Hořlavé plyny, např. acetylen nebo vodík.
Třída 2.2: Nehořlavé plyny, včetně kryogenních plynů a kapalin, jako třeba dusík či neon.
Třída 2.3: Jedovaté plyny, jež mohou při vdechnutí způsobit smrt či vážná zranění, např. fluor, chlór nebo kyanovodík.

Třída 3 - Hořlavé kapaliny
ADR

Zahrnuje velmi běžná, ale také velmi nebezpečná paliva jako benzín, naftu nebo petrolej.

Třída 4 - Hořlavé tuhé látky
ADR

Třída 4.1: Hořlavé látky, snadno vznětlivá nitrocelulóza, hořčík nebo mj. bezpečnostní zápalky.
Třída 4.2: Samovznětlivé hliníkové alkyly či bílý fosfor.
Třída 4.3: Nebezpečné, když navlhnou, jsou sodík, vápník, draslík,...

Třída 6 - Toxické a infekční látky
ADR

Třída 6.1: Jedy, látky škodlivé lidskému zdraví, např. kyanid draselný, chlorid rtuťnatý či pesticidy.
Třída 6.2: Biologické nebezpečí - nakažlivé materiály, virové kultury, použité jehly, atd.

Třída 8 - Žíravé látky
ADR

Látky které mohou rozpouštět organická vlákna nebo vážně zkorodovat některé kovy. uvádíme několik příkladů: kyselina sírová, kyselina chlorovodíková, hydroxid draselný nebo hydroxid sodný.


dlouha-vzdalenost

DLOUHÁ VZDÁLENOST

Tvá dovednost jízdy na dlouhé vzdálenosti ti určuje maximální vzdálenost, kterou můžeš ujet ve službě. Zpočátku nemůžeš řídit více než 250 km. S každou novou úrovní dostaneš kvalifikaci pro:

Úroveň 1
Zakázky až do 350 km.
O 5% vyšší odměna za doručení zakázky ve vzdálenosti delší než 250 km.
+ 25% zkušenostní bonus za doručení zakázky ve vzdálenosti delší než 250 km.

Úroveň 2
Zakázky až do 550 km.
O 10% vyšší odměna za doručení zakázky ve vzdálenosti delší než 350 km.

Úroveň 3
Zakázky až do 850 km.
O 15% vyšší odměna za doručení zakázky ve vzdálenosti delší než 550 km.

Úroveň 4
Zakázky až do 1100 km.
O 20% vyšší odměna za doručení zakázky ve vzdálenosti delší než 850 km.

Úroveň 5
Zakázky až do 1500 km.
O 25% vyšší odměna za doručení zakázky ve vzdálenosti delší než 1100 km.

Úroveň 6
Zakázky po celé Evropě
O 30% vyšší odměna za doručení zakázky ve vzdálenosti delší než 1500 km.


vysoka-hodnota

NÁKLAD O VYSOKÉ HODNOTĚ

Každý náklad je cenný, ale některé zásilky jsou cennější než jiné. Firmy takové zásilky svěří jen zkušeným expertům. Jako odměnu získáš:

Úroveň 1
Náklady o vysoké hodnotě odemčeny.
O 5% vyšší odměna za doručení nákladu o vysoké hodnotě.
+ 18% zkušenostní bonus za doručení nákladu o vysoké hodnotě.

Úroveň 2
O 10% vyšší odměna (5% navýšení) za doručení nákladu o vysoké hodnotě.

Úroveň 3
O 15% vyšší odměna (5% navýšení) za doručení nákladu o vysoké hodnotě.

Úroveň 4
O 20% vyšší odměna (5% navýšení) za doručení nákladu o vysoké hodnotě.

Úroveň 5
O 25% vyšší odměna (5% navýšení) za doručení nákladu o vysoké hodnotě.

Úroveň 6
O 30% vyšší odměna (5% navýšení) za doručení nákladu o vysoké hodnotě.


krehky-naklad

KŘEHKÝ NÁKLAD

Tato dovednost umožňuje přepravovat křehké náklady, jako jsou sklo, elektronika nebo třeba choulostivé stroje, s následujícími výhodami:

Úroveň 1
Zakázky křehkých nákladů odemčeny.
O 5% vyšší odměna za doručení křehkého nákladu.
+22% zkušenostní bonus za doručení křehkého nákladu.

Úroveň 2
O 10% vyšší odměna (5% navýšení) za dokončení křehkého nákladu.

Úroveň 3
O 15% vyšší odměna (5% navýšení) za dokončení křehkého nákladu.

Úroveň 4
O 20% vyšší odměna (5% navýšení) za dokončení křehkého nákladu.

Úroveň 5
O 25% vyšší odměna (5% navýšení) za dokončení křehkého nákladu.

Úroveň 6
O 30% vyšší odměna (5% navýšení) za dokončení křehkého nákladu.


spesna-zasilka

SPĚŠNÁ ZÁSILKA

Někdy firmy potřebují velmi rychle doručit něco důležitého, a tak si objednají službu na čas. Taková práce je pro řidiče více stresující, doba doručení je kratší, ale odměna ti to jistě vynahradí. Za každou úroveň této schopnosti získáš:

Úroveň 1
Důležité zakázky odemčeny.
O 3% vyšší odměna za dokončení důležité zakázky.
+ 20% zkušenostní bonus za dokončení důležité zakázky.

Úroveň 2
Urgentní zakázky odemčeny.
+ 6% vyšší odměna (3% navýšení) za dokončení důležité zakázky.
O 10% vyšší odměna za dokončení urgentní zakázky.
+ 30% zkušenostní bonus za dokončení urgentní zakázky.

Úroveň 3
O 9% vyšší odměna (3% navýšení) za dokončení důležité zakázky.
O 15% vyšší odměna (5% navýšení) za dokončení urgentní zakázky.

Úroveň 4
O 12% vyšší odměna (3% navýšení) za dokončení důležité zakázky.
O 20% vyšší odměna (5% navýšení) za dokončení urgentní zakázky.

Úroveň 5
O 15% vyšší odměna (3% navýšení) za dokončení důležité zakázky.
O 25% vyšší odměna (5% navýšení) za dokončení urgentní zakázky.

Úroveň 6
O 18% vyšší odměna (3% navýšení) za dokončení důležité zakázky.
O 30% vyšší odměna (5% navýšení) za dokončení urgentní zakázky.


ekologicka-jizda

EKOLOGICKÁ JÍZDA

Lepší dovednosti v ekologické jízdě ti pomohou minimalizovat spotřebu paliva.

Úroveň 1
Až 10% paliva je ušetřeno při jízdě s návěsem.
Až 10% paliva je ušetřeno při volné jízdě bez návěsu.

Úroveň 2
Až 15% paliva je ušetřeno při jízdě s návěsem.
Až 15% paliva je ušetřeno při volné jízdě bez návěsu.

Úroveň 3
Až 20% paliva je ušetřeno při jízdě s návěsem.
Až 20% paliva je ušetřeno při volné jízdě bez návěsu.

Úroveň 4
Až 25% paliva je ušetřeno při jízdě s návěsem.
Až 25% paliva je ušetřeno při volné jízdě bez návěsu.

Úroveň 5
Až 30% paliva je ušetřeno při jízdě s návěsem.
Až 30% paliva je ušetřeno při volné jízdě bez návěsu.

Úroveň 6
Až 35% paliva je ušetřeno při jízdě s návěsem.
Až 35% paliva je ušetřeno při volné jízdě bez návěsu.